Et effektivt lyddempende glass kan konstrueres på flere måter. Noen eksempler er ved økt tykkelse, laminering, flerglass-konstruksjoner og asymmetrisk oppbygning. I dag er det vanligst å bruke et laminert glass med en spesiell lyddempende folie.
Isolerglass, eller forseglede ruter, er en glasskonstruksjon som består av to eller tre lag glass. Mellom disse glasslagene er det en avstandsprofil og gass.
Hardbelagte solbeskyttelsesglass som har et solvarmebegrensende belegg og noen ganger også er gjennomfarget, dvs. at belegget er lagt på et PARSOL-glass.
Energispareglass reduserer varmetap, forhindrer kulderas og gir økt komfort. PLANITHERM ULTRA, PLANITHERM MAX og PLANITHERM ONE har svært lave U-verdier.
Beskyttelsesglass testes og klassifiseres nå på samme måte i hele EU. Beskyttelsesglasset STADIP PROTECT er tilpasset de nye kravene, så det er et trygt valg. Sikkerhetsglass brukes for å unngå personskade.
For fasader, vinduer og glasstak finnes det i dag glass som rengjøres med UV-stråling og regn. Det spesielle belegget på BIOCLEAN, som inngår som ytterglass i CLIMAPLUS CLEAN, aktiveres av UV-strålingen. Det får smussen til å løsne.
Vi har delt våre ornamentglass inn i to familier, DECORGLASS med klassiske mønstre og MASTERGLASS med strammere, moderne mønstre. I tillegg finnes det en serie ornamentglass som tilfører estetiske verdier gjennom sitt mønster. De har et stort lysinnfall, men hindrer innsyn.
Hver fasade er gjennom sin plassering og funksjon en unik del av det arkitektoniske uttrykket. Beskyttelsesglassene våre kan kombineres med flere funksjoner for å gjøre fasaden sikker og funksjonell.
Så godt som alt planglass er i dag floatglass (flytglass), og Saint-Gobains betegnelse er PLANILUX. Hvis glasset er gjennomfarget heter det PARSOL, og om det er ekstra hvitt heter det DIAMANT.
Alle beskyttelsesglass er laminerte konstruksjoner. Avhengig av hvordan de er bygd opp, lages beskyttelsesglass til en mengde bruksområder – fra beskyttelse mot personskade til beskyttelse mot skudd og eksplosjon.
Store glassflater trenger ikke lenger være synonymt med energikrevende varmetap, kulderas og redusert komfort. Med effektive isolerglasskonstruksjoner og avstandsprofiler med liten ledningsevne får hele glassflaten en tilfredsstillende lav U-verdi.